Thông tin liên hệ

Công ty Cổ phần Truyền thông CÁT
Địa chỉ: 284 Nguyễn Hữu Thọ, Quận Cẩm lệ, Thành phố Đà Nẵng
Điện thoại: 0236 368 3388 - 0905 986 786 - Fax: 0236 368 3389 - Email: [email protected]